ISSN-L (Online) : 0975 - 0207
ISSN (Print) : 0975 - 0029

Board of Editors

2014-2015

Editor-in-Chief
Prof. P.Ishwara Bhat

Editors
Aparajita Lath
Ashna Ashesh
Nivedita Saksena
Pankti Vora
Sadhvi Sood
Sohini Chatterjee

2013-2014

Editor-in-Chief
Prof. P.Ishwara Bhat

Editors
Aparajita Lath
Ashna Ashesh
Jenisha Parikh
Pankti Vora
Smaran Shetty
Ujwala Uppaluri

2012-2013

Editor-in-Chief
Prof. P.Ishwara Bhat

Editors
Amba Uttara Kak
Arun Mal
Jenisha Parikh
Nimisha Srinivas
Parth Gokhale
Smaran Shetty

2011-2012

Editor-in-Chief
Professor Mahendra P. Singh

Editors
Amba Kak
Arun Mal
Madhulika Kanaujia
Parth Gokhale
Rashmi Bothra
Ritika Patni

2010-2011

Editor-in-Chief
Professor Mahendra P. Singh

Editors
Abhishek Tripathy
Abhyudaya Agarwal
Deepak Raju
Gitanjali Shankar
Madhulika Kanaujia
Mriganka Shekhar Dutta

2009-2010

Editor-in-Chief
Professor Mahendra P. Singh

Editors
Abhishek Tripathy
Abhyudaya Agarwal
Deepak Raju
Mriganka Shekhar Dutta
Salonika Kataria
Ushasi Khan

2008-2009

Editor-in-Chief
Professor Mahendra P. Singh

Editors
Madhuryya Arindam
Salonika Kataria
Samik Kanti Chakraborty
Shekhar Sumit
Ushasi Khan
Vardaan Ahluwalia

2007-2008

Editor-in-Chief
Professor Mahendra P. Singh

Editors
Abhiroop Lahiri
Harssh A Poddar
Madhuryya Arindam
Pingal Khan
Sharmistha Chakraborty
Tirthankar Datta

Current Issue

Vol.6 - 2013 - No. 3

View All